Optymalizacja konwersji Katowice


Optymalizacja konwersji to skuteczne narzędzie marketingowe, które pozwala nie tylko zwiększyć liczbę potencjalnych klientów, ale również liczbę dokonywanych przez nich zakupów. Zainteresowanie Twoimi produktami i usługami zwiększy się, co przełoży się na wyższe zyski z działalności.

Głównym celem optymalizacji konwersji jest generowanie zakupu. Zdarza się, że pomimo dużego ruchu na stronie, ilość dokonanych zakupów znajduje się na bardzo niskim poziomie. Optymalizacja konwersji dąży do tego, aby jak największy odsetek wejść na stronę przekładał się na sprzedaż. Najczęściej opracowuje się kilka wariantów wszelkich elementów strony przedsiębiorstwa (np. formularz zakupu, formularz kontaktowy, opis produktu itd.). Następnie są one testowane przez pewien okres, aby możliwy był wybór najefektywniejszej wersji. Dobrze stworzona strona czy też sklep internetowy to połowa sukcesu. Bez przeprowadzenia testów i analiz nie ma możliwości, aby dowiedzieć się, jakie elementy zniechęcają potencjalnych klientów do interakcji.